Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ЗАЕДНО С ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИТИЕ "ДУНАВСКИ ФОРУМ - 2019"


image 6697

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с директора на дирекция "Устройство на територията" инж. Весела Тодорова взеха участие в международното събитие "ДУНАВСКИ ФОРУМ - 2019" на тема "Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион.

В рамките на форума г-н Румен Марков, Управител на Лардж Инфрастръкчър Проджектс, представи проекта "Автомагистрала Дунав - Егея"и бе изслушан доклад на тема: "Рейнско-Дунавския транспортен коридор и значението му за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа на Балканите, Черноморския регион и България" . Форумът се проведе в гр. Русе и касае изграждането на нови мостове над река Дунав между двете страни. Събитието е организирано от Научно-техническият съюз по транспорта - НТСТ, Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията, Русенски университет "Ангел Кънчев",Федерация на научно-техническите съюзи, с подкрепата на :
Пристанище Русе
ИА "Проучване И Поддържане На Река Дунав"
НК "Железопътна Инфраструктура"
"Лардж Инфрастръкчър Проджектс" ООД

Публикувано на: 12 ноември 2019 г. / Печат