Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ТУРНИР ПО НАРОДНА ТОПКА "СПОРТ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ", ПОСВЕТЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА - 16 НОЕМВРИ


image 6702

Събитието се организира от Община Силистра, Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Силистра. Турнирът се провежда в навечерието на празника, в салона на ОУ "Иван Вазов" - гр. Силистра.
Състезателите са от 4 и 5 клас на Основните училища "Св. Св. Кирил и Методий" в селата Калипетрово и Брадвари, Обединено училище "Св. Климент Охридски" - с. Проф. Иширково и ОУ "Иван Вазов" - град Силистра.
Проявата е част от инициативите в Плана за подкрепа на интеграционните политики на Община Силистра за периода 2015 - 2020 г. Целта на турнира е чрез спорт да бъде повишена културата на подрастващите срещу агресията, насилието, нетолерантността и за стимулиране развитието на състезателния им дух, екипност и разбирателство.
За всички участници Община Силистра е осигурила подаръци и лакомства.
Приветствия към участниците и техните ръководители поднесе г-жа Цветана Игнатова - директор дирекция "Хуманитарни дейности".
Грамоти връчи г-жа Росица Трендафилова - директор на ОУ "Иван Вазов".


Публикувано на: 15 ноември 2019 г. / Печат