Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН СИЛИСТРА


Изх. № ИзхК-454 / 11.02.2020 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР

ОБЩИНА АЛФАТАР

УЛ. "ЙОРДАН ПЕТРОВ" №
6
ГР. АЛФАТАР
ПОЩ. КОД 7570

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

УЛ. "ГЕОРГИ ТОКУШЕВ" №10

С.
КАЙНАРДЖА ПОЩ. КОД 7550

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА СИТОВО

ОБЩИНА СИТОВО

УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №
72
С. СИТОВО ПОЩ. КОД 7583

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

УЛ. "ВИТОША" № 44
ГР. ГЛАВИНИЦА ПОЩ. КОД 7630

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЩИНА ДУЛОВО

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №
18
ГР. ДУЛОВО ПОЩ. КОД 7650

Относно: Провеждане на заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,

В изпълнение на чл. 25, ал. 3 от Закон за управление на отпадъците, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра. Заседанието ще се проведе на 09.03.2020 г.(понеделник) от 11:00 часа в ст. 217 на втория етаж в сградата на Община Силистра.

Дневния ред на заседанието ще бъде :

  1. Избор на председател на Общото събрание
  2. Отчет на напредъка по взети решения от последното Общо събрание.
  3. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр. Силистра - част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
  • Количества отпадъци депонирани на Регионално депо - Силистра за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.;
  • Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
  • Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
  • Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
  • Обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 13 февруари 2020 г. / Печат