Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ИЗВЪРША СЕ МОНИТОРИНГ ЗА ПОПУЛАЦИЯТА НА ЛАРВИ И ИМАГО НА КОМАРИ


image 7028

На територията на община Силистра се извършва мониторинг за популация на ларви и имаго на комари. На база резултатите започват навременни ларвицидни обработки на биотопите.

Община Силистра започва ранни дезинсекционни дейности срещу ларвите на комари. Вече е направена необходимата организация за ларвицидни обработки, които включват: обработка на всички установени биотопи, както и на всички нововъзникнали, с цел унищожаване на ларвите на комарите, преди да са се развили и излетели в околната среда. Ще бъдат използвани биологични ларвициди, които са напълно безвредни за всички бозайници, птици и риби.


Публикувано на: 23 март 2020 г. / Печат