Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРИ СТРОГ ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ РЕМОНТЪТ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В СИЛИСТРЕНСКО


image 7031

Днес, 24. 03. 2020 г., кметът на общината д-р Юлиян Найденов, ресорният зам.-кмет "Устройство на територията"- инж. Тихомир Борачев и кметовете Никола Узунов-кметство Калипетрово и инж. Денчо Георгиев- кметство Айдемир направиха оглед на улиците в населените места където текат ремонтни дейности, предстои полагане на асфалт или вече е положена новата настилка. Подготвени за асфалтиране са голям брой улици в селата Айдемир/кв. Деленките и Калипетрово, и над 20 на територията на гр. Силистра.

Общо за асфалтирането, което ще обхване населените места от цялата община или предстои да бъде извършено, ще се разходват 2 милиона лева с ДДС, отпуснати с Постановление на Министерски съвет от 2019 г. Извършен бе обход и оглед на всички населени места в общината, за да се определи работата по асфалтирането на най- компрометираните улици и участъци след зимния сезон. С приоритет ще бъдат ремонтирани най- оживените улици, по които се движи обществения транспорт. Асфалтирането и изкърпването на улиците се извършва по рамков договор от "Път перфект-Т" ЕАД.


Публикувано на: 24 март 2020 г. / Печат