Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНСКИЯТ ПАЗАР ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ ПРИ СТРОГИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И БЕЗ СТРУПВАНЕ НА ГРАЖДАНИ


image 7070

На територията на Община Силистра са предприети дейности за спазване на извънредните мерки по повод разпространението на covid-19.

Във връзка с изпълнението на заповедта на Министъра на здравеопазването З №РД-01-179/06.04.2020г., където са описани всички задължителни мерки за функциониране на фермерските пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брои на участващи производители, директорът на ОП "Пазари" издаде следните заповеди: Заповед № 338/01.04.2020г. регламентира два пъти на ден дезинфекция на всички работни места - пазарни маси. Със Заповед № 321 / 16.03.2020г. е посочена необходимостта от носенето на предпазни средства от страна на всички продавачи и задължителната лична дезинфекция. Предстои да бъдат формирани два потока на вход - изход за гражданите на подходящите за целта алеи. Пазарните маси, които работят са на отстояние една маса, т.е. над 2 метра. С цел регламентиране на разстоянието между продавача и клиента ще бъде маркирано място върху алеята с блажна боя. Не се позволява струпването на хора, както и неспазването на отстоянието между работните места.
*Снимките са направени в час пик днес /7.04.2020г./


Публикувано на: 07 април 2020 г. / Печат