Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ПЧЕЛАРИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ


В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме че в периода от 07.04.2020 г. до 12.04.2020 г. от 6:00 до 22:00 часа в местностите "Ортаборун", "Чатал Кулак", "Осми пост" и "Арнаут чаир" ще се проведе третиране на рапица и пшеница с продукти за растителна защита Секатор, Фузилад форте и Течна тор. Третирането се извършва с цел защита срещу плевели и болести. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.

Публикувано на: 08 април 2020 г. / Печат