Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЩИНА СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ПЧЕЛАРИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ


В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме че в периода от 10.04.2020 г. до 12.04.2020 г. от 8:00 до 20:00 часа в землището на с Калипетрово в местностите "Чанлъка", "Деведжи", и "Железен гьол" и в землището на с. Майор Ценович в местностите "Пепеляшките" и "Силистренски път" ще се проведе третиране на слънчоглед с продукт за растителна защита Гардоприм плюс голд. Третирането се извършва с цел защита срещу плевели. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.

Публикувано на: 08 април 2020 г. / Печат