Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПМГ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"ИЗПРАЩА ПОРЕДНИЯ СИ ВИПУСК АБИТУРИЕНТИ С ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ


image 7233

"Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух - Кирил и Методий, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх. И чуждите завоеватели не можеха да поробят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй застанаха писмеността, езикът, литературата..."
Животът и делата на хората днес са също толкова ценни, колкото са били и в онова далечно време. Но за разлика от великите ни предци, ние често се губим по пътя, лутайки се в колебания и съмнения. В такива моменти трябва да си спомняме за техния пример и с повече вяра и постоянство да продължаваме да вървим напред.
Стремежът към познание и днес прави хората все по-информирани, знаещи и можещи. Просвещението има разнолики форми и докосва всеки по различен начин. Независимо дали е избрал за себе си четенето на книги, или ползването на информация от интернет, човек черпи от съкровищницата на световното знание. Постиженията на учениците - участващи в общински и областен кръг на олимпиади и състезания през учебна 2019/2020 г. - са ярко доказателство и отново са повод за заслужено самочувствие на успешни учитело-ученически екипи - млади, знаещи и можещи българи, и утвърдили се, готови за иновации в работата педагози професионалисти.
ЧЕСТИТ 24 май на всички учещи и учещи се! ЧЕСТИТ празник на всички, за които знанието и образованието са ценност!
Денят на българската просвета е повод за равносметка и емоции. По традиция Природоматематическа гимназия "Св. Кл. Охридски" изпраща поредния си випуск абитуриенти с отличия и награди.
Отличието "Първенец на Випуск 2020" и статуетката на Св. Климент Охридски получават:
Мария Георгиева - в областта на хуманитарните науки, обществените науки и гражданското образование, Магдалена Господинова - в областта на математиката,
и Нели Игнатова в областта на природните науки.
Средствата за наградите се предоставят от г-н Явор Георгиев, за 15-а поредна година. Честит да му е и личният празник - рождения ден, който той празнува на този ден. С пожелания за здраве и успех!
Наградата "Родолюбец" получават Димитър Димитров и Михаил Добрев.
Средствата са предоставени от професор Иван Гаврилов.
Спортисти на Випуск 2020 г. са: Траян Русев, Маги Стоянова, Рафаил Андреу и Изабела-Еджиро Окоротете.
Специалната награда на д-р Венцислав Стоев за най-високо постижение в областта на природните науки се предоставя на Петър Пламенов от 11.клас.
Благодарим за подкрепата на нашите дарители - възпитаници на Гимназията, приятели и съмишленици, които с годините стават все повече!


Публикувано на: 24 май 2020 г. / Печат