Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА РЕКА ДУНАВ - 29 ЮНИ БЕ ОТБЕЛЯЗАН ОТ ТАЛАНТИТЕ НА СИЛИСТРА


image 7332

Дунавски празник "Нашата река - споделен свят на радост и красота",беше организиран от Община Силистра, Дирекция " Хуманитарни дейности", Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , Център за подкрепа на личностното развитие - Обединен детски комплекс, Регионална библиотека " Партений Павлович" в парка. По време на празника д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, г-жа Мария Недялкова -зам. кмет" Хуманитарни дейности" и г-жа Гинка Вандева - директор на Обединен детски комплекс - Силистра благодариха на децата и техните родители , че работят за опазването на река Дунав - естественото природно богатство на Европа и че по време на пандемията със своите рисунки завоюваха много отличия за града ни. Ето ги и наградените деца от конкурси по изобразително изкуство

1.Виктория Петрова Петрова - Канагава приз - Япония
2.Виктория Бисерова Йорданова - ІІ място - Национален конкурс на РИОСВ-Русе за рисунка по повод Световния ден на влажните зони 2020 г.
3.Анна Александрова Георгиева - ІІІ място - Осмо биенале за детска рисунка гр.Ксанти-Гърция
4.Атилла Демирел Матем -ІІ място- Национален конкурс за рисунка "България в картини и слово"- Търговище
Водещ 2: 5.Каролина Юлиянова Георгиева - І място- Международен конкурс за рисунка "Шарено петле"- Средец
6.Ивона Росенова Иванова- ІІ място- Международен конкурс за рисунка "Шарено петле"- Средец

7.Магдалена Георгиева Георгиева - ІІ място - Национален конкурс "Златна есен-плодовете на есента" - Севлиево
8.София Димитрова Таушанова - І място от Международното изложение на пчеларите- Плевен
9.София Петрова Костадинова - І място от Международното изложение на пчеларите- Плевен

10.Валентина Валентинова Калчева - ІІ място - Национален конкурс за детска рисунка "Вълшебният свят на Родопите" - Кърджали

Списък на наградени деца от конкурси по екология
1.Мурад-Мухаммад Рашад Халвани - ІІ място и Награда на публиката от Националното състезание по природни науки и екология - Търговище

2.Тони Янкова Кърова- ІІІ място от Националното състезание по природни науки и екология - Търговище

3.Ивелина Иванова Петрова- ІІІ място от Националното състезание по природни науки и екология - Търговище

Отличените деца бяха наградени и празникът продължи с ателиета на открито.


Публикувано на: 29 юни 2020 г. / Печат