Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

41 АБИТУРИЕНТИ, ОТ ТЯХ 4-МА СА ОТЛИЧНИЦИ, С ОБЩ УСПЕХ НА ВИПУСКА НАД 4.50 ИЗПРАТИ ДНЕС ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ", ГРАД СИЛИСТРА


image 7335

В присъствието на развълнувани родители, гости и преподаватели на тържествена церемония бяха отличени най- добрите ученици на професионалната гимназия.
Мария Недялкова зам.-кмет "Хуманитарни дейности", д-р Мария Димитрова - председател на ОбС и директорът на училището Татяна Кинджакова поздравиха абитуриентите, като им пожелаха: попътен вятър, реализирани мечти и след приключване на по- високата степен на образование да се върнат в Силистра. Някои от абитуриентите вече са студенти в РУ"А. Кънчев". Други са готови да приложат в местни фирми наученото през годините и да започнат да упражняват професията си.

ПГМТ "Владимир Комаров", град Силистра е приемник на Техникума по механотехника, открит през 1963 година със заповед 1а/11а от 29.03.1963 г. на МНП.

Над половин век в гимназията се извършва професионално обучение за придобиване на I, II и III степен на професионална квалификация в четири професионални направления: "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"; "Електротехника и енергетика"; "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"; "Металообработване и машиностроене".

ПГМТ "Вл. Комаров" разполага със съвременна и модерна материална база, която непрекъснато се обновява - специализирани кабинети за професионално обучение, лаборатории, учебни работилници, компютърни кабинети, лекционни зали, библиотека, фитнес-зала, кафе-сладкарница, физкултурен салон и мултифункционална спортна площадка.

ПГМТ "Вл. Комаров" е първата гимназия в региона, спечелила проекти по Програма ФАР. От далечната 1998 до днес училището печели и реализира 8-10 проекта на година по европейски и национални програми. Емблема на самочувствието на учители и ученици са проектите по Програма "Леонардо да Винчи" и "Еразъм +", благодарение на които учениците провеждат своята производствена практика в престижни фирми на IT сектора в Германия, Англия и Италия. През последните няколко години възпитаниците на гимназията участват активно в проекти на МОН, съфинансирани по Програма "Развитие на човешките ресурси - проект "Ученически практики"; проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" (УСПЕХ); проект "Твоят час; Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" - модул "Модернизиране на системата на професионалното образование"; Национална програма "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище"; Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучилищното и училищното образование" и др.


Публикувано на: 30 юни 2020 г. / Печат