Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДНЕС В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС


image 7354

Днес в Общински съвет - Силистра се проведе обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на обект: "Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Порт Марлин"- гр. Силистра.
Проектът бе презентиран от Марин Калушев- представител на инвеститора. По време на общественото обсъждане стана ясно, че "Порт Марлин" ще включваща зърнобаза с 20 силоза, с капацитет 200 000 тона пшеница или 100 000 тона слънчогледови семки и товарно пристанище с две корабни стоянки, инвестиция на стойност 20 милиона евро.
Новото пристанище край гр.Силистра, което ще на намира на терена на "АДМ България трейдинг",е с по- големи възможности, ще може да се товарят по 5000 тона зърно на ден. В същото време се предвижда пристанището да бъде мултифункционално и ще може да се използва за товаро-разтоварни дейности за широк спектър товари, които могат да се транспортират по река Дунав.
Предвижда се строителството да започне най-рано през следващата година и да отнеме около две години.
Според инвеститора няма да настъпи негативно влияние върху екологията и състоянието на водите на река Дунав, защото на местото определено за строеж съществува кейова стена. Вече има изграден кладенец за промишлена вода, а фирмата ще инвестира и във водопровод довеждащ питейна вода до обекта.
На срещата освен граждани на публичното обсъждане присъстваха: кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, зам.-кметът "Устройство на територията"инж. Тихомир Борачев.


Публикувано на: 08 юли 2020 г. / Печат