Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СНЦ "ДУРОСТОРУМ-ДРЪСТЪР-СИЛИСТРА" ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА


image 7395

"Правата на човека са в опасност както на Балканите, така и по света"

Световен доклад на Хюман Райтс Уотч - 2019 г.

С откриващо информационно събитие на 28.07.2020 г. СНЦ "Дуросторум-Дръстър-Силистра" стартира реализацията на дейностите по проект "Разбираме ли правата си?", изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България. Целта е да се постави на дневен ред пред обществеността и в частност - пред младежите, темата за правата на човека.

Предстои провеждането на две информационни кампании за повишаване осведомеността за правата на човека, които ще бъдат насочени към публични институции (на национално и местно ниво), учители и преподаватели, а крайните ползватели са деца и младежи на възраст 15-17 години.

В рамките на първата кампания са предвидени пет обучителни семинара на тема "Правата на човека", като идеята е да бъдат обхванати 100 младежи. Целта е младите хора да познават основните си права и как трябва да ги упражняват, за да навлязат в живота като активни граждани на България и ЕС. Лектори ще бъдат млади юристи от Адвокатска колегия Силистра, които, чрез дискусии и практически казуси, ще представят темата по интересен и атрактивен начин.

Кампания "Аз спазвам човешките права" предвижда посещение на институции, имащи отношение към човешките права (съд, прокуратура, следствие, МВР, КЗД, местни власти и др.). По този начин учениците ще разберат повече за работата на тези структури и за тяхната роля при гарантиране правата на гражданите в Република България.

За популяризиране на Световния символ на правата на човека ще бъде монтирана информационна табела пред сградата на Съдебната палата в Силистра. Участниците в инициативите ще проведат и свое младежко събитие - Флашмоб "Бъди част от универсалния символ на правата на човека". А в рамките на заключителната конференция по проекта ще бъде представено предложение до Община Силистра за включване на датата 10.12. - Световен ден за правата на човека, в общинския културен календар.

Екипът на проекта се надява да допринесе за изграждане на култура, при която хората разбират своите права и отговорности, разпознават нарушенията и предприемат действия, за да защитят правата на другите, както и за възпитаване на активни млади хора, които зачитат правата на всички.

Проект ACF/433 "Разбираме ли правата си?", ДБФП: № 9/14.02.2020 г., е финансиран по Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека. Дейностите ще се изпълняват до 13.02.2021 г., а общата стойност е 9 090 евро, от които собственото участие на Сдружението е 600 евро.

Фонд Активни граждани е част от приоритетния сектор "Култура, гражданско общество и основни права и свободи" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата стойност на финансирането от страните-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия е 15 500 000 евро. Фондът в България се управлява от Институт Отворено общество, Фондация Работилница за граждански инициативи и Тръст за социална алтернатива.


Публикувано на: 29 юли 2020 г. / Печат