Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ "СРЕБЪРНА 2020"


В изпълнение на Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици през 2019/ 2020 учебна година, ЦПЛР - ОДК,Силистра организира XXІХ Международен екологичен форум "Сребърна 2020" дистанционно по съпътстващите конкурси за рисунка и литературни творби, поради извънредната епидемиологична обстановка в страната.

В съпътстващите ученически прояви на форума се включиха ученици в :
 Национален конкурс за рисунки на тема "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР " - 163 участника от 30 града в страната в трите възрастови групи І-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-ХІІ клас.

 Национален конкурс за литературни творби "ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ - БЕЗЦЕНЕН ДАР " - 105 участника от 20 града на страната в трите възрастови групи І-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-ХІІ клас

Екологичният ученически конкурс се провежда за 29-та поредна година, за да мотивира подрастващите и да активира местните общности към опазване на околната среда и уникалното природно богатство на резервата "Сребърна" в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

Публикувано на: 03 август 2020 г. / Печат