Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"


image 7421

Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" -София приема студенти по Транспортно строителство-ОКС "Бакалавър" и "Магистър". Обучението е в редовна и задочна форма.Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование.Подробна информация за кандидатстването ще намерите на:https://www.vtu.bg/priem-2020/… консултация и съвет може да получите от ръководителя на програмата доц. д-р Румен Иванов на телефон 0887 069592 или и-мейл:rang75@hotmail.com

Документи се приемат до 4 септември 2020

Публикувано на: 10 август 2020 г. / Печат