Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - СИЛИСТРА ОБЕДИНЯВА 13 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА В ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА "ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 Г."


ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - СИЛИСТРА ОБЕДИНЯВА 13 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА В ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА КАМПАНИЯТА "ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 Г."
През новата учебна година, Център за кариерно ориентиране към НАО "Галилео Галилей" - Силистра ще обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие", модул "Създаване на модел на работен процес за кампания "Прием след 7. клас " под мотото "Виж моя път! Избери твоя!". С него се цели създаване и прилагане на модел за успешното провеждане на кампанията по прием след 7. клас в общините Силистра, Тутракан и Дулово.
Основните дейности включват привличане на родителите, обучение на педагогически специалисти, разработване на материали за кариерно ориентиране от ученици в средните училища, кариерно консултиране на ученици от VІІ клас с участието на ученици от средните училища и продуктите, които ще се изработят от тях за тази цел. Те ще се реализират в периода м.октомври 2020 г. - м.май 2021 г. и ще обхванат 465 ученици от 7, 10 и 11 клас, над 180 родители и 73-ма педагогически специалисти. Проектът е на стойност 3 595.00 лева.
Училищата, приели да участват в проекта са:
1. ПЗГ "Добруджа" - Силистра
2. ПГС "Пеньо Пенев" - Силистра
3. ПГПТ "Евлоги Георгиев" - Силистра
4. ПГСУАУ "Атанас Буров" - Силистра
5. ЕГ "Пейо Яворов" - Силистра
6. ПМГ "Св.Климент Охридски" - Силистра
7. СУ "Дръстър" - Силистра
8. ОУ "Отец Паисий" - Силистра
9. ОУ "Иван Вазов" - Силистра
10. СУ "Йордан Йовков" - Тутракан
11. ОУ "Христо Смирненски" - Дулово
12. ПГ по облекло, обслужване и транспорт - Дулово
13. СУ "Васил Левски" - Дулово
Линк към цялата статия в сайта на ЦКО - Силистра
http://proorientirane.com/nov-proekt-cko/

Публикувано на: 21 август 2020 г. / Печат