Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КМЕТОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ОТ ОБЩИНИТЕ В ПЕТТЕ ОБЛАСТИ НА СЦРР ИЗБРАХА СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОРАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ


image 7500
Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области на СЦРР - Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра избраха своите 12 представители в Регионалния съвет за развитие и техните легитимни заместници.
За представители на област Велико Търново бяха избрани кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов, кметът на Елена Делян Млъзев и кметът на община Павликени Емануил Манолов, който през тази година председателства Асоциацията на местните власти от Югоизточна Европа. Техни заместници ще бъдат Венцислав Спиридонов - председател на ОС - В.Търново, Ивелина Гецова - кмет на община Лясковец и кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев.
Двамата представители на област Габрово в РСР ще бъдат Таня Христова - кмет на община Габрово и кметът на община Севлиево Иван Иванов. За заместник-представители бяха избрани Силвия Кръстева - кмет на Трявна и най-младият кмет в мандат 2019 - 2023 г. Трифон Панчев - кмет на община Дряново.
Представители на област Разград в РСР ще бъдат Денчо Бояджиев - кмет на община Разград, Дауд Алияоглу - кмет на община Цар Калоян. За техни заместници бяха избрани кметовете на общините Завет - Ахтер Велиев и на община Кубрат - Алкин Неби.
Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР са кметът на областния град Пенчо Милков, Димитър Славов - кмет на община Бяла, кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов. Те ще могат да бъдат замествани в заседанията на РСР от кметът на Две могили - Божидар Борисов, кметът на община Ценово Петър Петров и кметът на община Борово Валентин Панайотов.
Област Силистра издигна за членове на РСР председателя на ОС - Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи. За заместници бяха избрани кметът на Кайнарджа Любен Сивев и председателят на ОС Ситово Ридван Киязим.
Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за паниране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.
*НСОРБ

Публикувано на: 10 септември 2020 г. / Печат