Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР", ГР. СИЛИСТРА И НСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


image 7536
На 17 септември 2020 год. ректорът на НСА "В. Левски" - проф. Николай Изов, доктор и директорът на спортно училище "Дръстър", гр. Силистра - г-н Веселин Суров, подписаха двустранен договор за осъществяване на учебно-тренировъчни дейности в областта на спортната, учебната, научната и състезателна дейност.
Страните обединяват усилията си за реализиране на дейности в областта на специализираната спортна подготовка по видовете спорт, практикувани в СУ "Дръстър", гр. Силистра, както и актуализиране на учебното съдържание, необходимо за развитието на спорта за високи постижения.
Съвместните дейности предвиждат в процеса на обучение студентите от НСА "Васил Левски", обучаващи се в специалностите на факултет "Спорт", да провеждат учебно-методически практики в спортното училище, съвместно да участват в научни и научно-приложни изследвания, както и организиране провеждането на състезания и други младежки спортни дейности, свързани с дейността на спортно училище "Дръстър", гр. Силистра.
*Спортно училище "Дръстър"

Публикувано на: 17 септември 2020 г. / Печат