Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПЪРВО МЯСТО ЗА СИЛИСТРА В ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ "ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ"


image 7566
Група "Училищен Бинокъл" От ПГСУАУ "Атанас Буров" е големият победител в надпревара с 5 други екипа от България
Инициативата "Детективи на европейски проекти" е част от международен иновативен проект на Европейската комисия, който се провежда в Италия от 2013 г. досега. В тазгодишното издание, България се включи пилотно чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В дейностите взеха участие шест ОИЦ - Центровете от Силистра, Бургас, Видин, Пазарджик, Шумен и Ямбол. Централното координационно звено при Министерски съвет, със съдействието на Регионалните управления по образованието в областните градове, осъществяваше логистична подкрепа и координираше работата на избраните училища по проекта. Други държави, които участваха в пилотната инициативата на ЕК са Хърватска, Португалия, Испания (Каталуния) и Гърция.
Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни "отворени" данни. Целта е да бъде повишена културата на активно гражданство, насърчена отчетността на публичните институции и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора.
Сборна група ученици от ПГСУАУ "Атанас Буров" гр. Силистра се включи в образователното предизвикателство "Детективи на европейски проекти". В продължение на няколко месеца активните младежи извършиха наблюдение на проект, финансиран от ЕС на територията на град Силистра и изготвиха "разказ", който обобщава накратко проведеното проучване. В рамките на инициативата бяха проведени 4 урока, чрез които учениците, подпомагани от експертите на ОИЦ-Силистра, усвоиха практически умения за провеждане на гражданско наблюдение (мониторинг) на европейски проекти чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България. Центърът за кариерно ориентиране също се включи в съвместната работа с методическа подкрепа при усвояването на нови знания и умения.
Жури, съставено от служителите по информация и комуникация в Управляващите органи на Оперативните програми, определи победителя сред българските участници. Класацията на първите три екипа е както следва:
1. Екип "Училищен бинокъл" от гр. Силистра;
2. Екип "Бъдеще за Шумен" от гр. Шумен;
3. Екип "Dep Com: Детективи на европейски проекти на грижите за деца в риск" от гр. Видин.
Екипът от ПГСУАУ "Атанас Буров" гр. Силистра е големият победител за България. На 12 октомври 2020 г. трима представители от Силистра (двама ученика и един учител) ще участват в Европейската седмица на регионите и градовете в Брюксел, където ще бъдат говорители на пилотната инициатива в "Гражданския диалог" в присъствието на комисар Елиза Ферейра. Там ще имат възможност да се срещнат с победителите от останалите страни и да обменят своите преживявания от участието си в пилотната инициатива.
ОИЦ-Силистра планира да проведе публично събитие за представяне на цялостната работа по инициативата "Детективи на европейски проекти". Учениците ще разкажат за своето проучване "Пътят към мечтаното училище", с което победиха другите екипи в страната.
Областен информационен център - Силистра изказва благодарности за участието на всички ученици и техните учители, които се включиха активно в дейностите и представиха достойно училището си и града ни!

Публикувано на: 29 септември 2020 г. / Печат