Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРИОБЩАВАНЕТО - ФОРУМ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СИЛИСТРА


image 7608
Днес Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование бе домакин на форум по въпросите на приобщаването на деца със специални образователни потребности. През годините грижата за приобщаването на децата е не само нараснала, но е създала партньорство между учители, родители и общество. Ако преди години децата със специални потребности са се образовали само в специализирани образователни институции, днес за тях се грижат специалисти- логопеди, психолози и ресурсни учители, както в детските градини така и в общообразователните училища. В началото на Форума г-жа Недка Русева подчерта, че: "Новата законова уредба дава възможност вече на всички училища и детски градини самостоятелно да изграждат собствени екипи, които да подпомагат децата със специални потребности в училище". По време на Форума бяха споделени различни ефективни практики за хода на процесите по приобщаване в съответната институция. Като лектори по темата участваха девет екипа от силистренски училища и детски градини. В програмата са включени мнения и гледни точки в панел с дискусии, в които говорители бяха представители на центрове, организации и държавни звена.
Гости на форума бяха д-р Габриела Миткова -директор на РУО към МОН и г-жа Мария Недялкова, зам.- кмет "Хуманитарни дейности". Госпожа Недялкова поднесе пожелания към организаторите и участниците във Форума за единодействие и оценяване на уникалността на всяко дете и подчерта необходимостта от индивидуален подход, с цел неговото развитие и приобщаване.

Публикувано на: 15 октомври 2020 г. / Печат