Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАУЧЕН ФОРУМ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА


image 7609
На 16 октомври 2020 година от 10 ч. в залата на Общинския съвет - Силистра ще се открие международна научна конференция на Филиал Силистра, посветена на две годишнини - 75 години от създаването на Русенския университет "Ангел Кънчев" и 130 години педагогическо образование в Силистра. В конференцията с пленарни доклади ще се включат Милена Дамянова - Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание, с доклад на тема: "Новите поколения и образователната система" и чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев", с доклад на тема: "Влияние на Русенския университет в Дунавския регион".
След пленарната сесия ще бъде представена втора част на филма, посветен на 130 г. педагогическо образование в Силистра, дело на преподаватели от Филиал Силистра, стожер на традициите на педагогическото образование до днес.
Заседанията ще се проведат в три секции: "Хуманитаристика", "Педагогика, психология и методика", "Инженерни науки". В конференцията, която ще се състои присъствено и онлайн, ще се включат участници и от Румъния и Русия, както и от Велико Търново, Бургас, Русе и Стара Загора.
*Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра

Публикувано на: 15 октомври 2020 г. / Печат