Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДИГАТА ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКАТА СЕ ПОЧИСТВА


image 7638
Проведено е обследване на дигата по поречието на река Дунав от експерти в Община Силистра, отдел "Устройство на територията." Възложено е, в спешен порядък, почистването да се извърши от "Хидрострой"АД. Дигата ще бъде почистена от литорасли и саморасли храсти, след което ще бъдат обработени и ремонтирани компрометираните участъци. Кметът на община Силистра, д-р Юлиян Найденов лично провери дейностите по време на работата на изпълнителя.

Публикувано на: 25 октомври 2020 г. / Печат