Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение/ неизпълнение на автобусни линии (курсове по линии) от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и разрастващата се пандемия от КОВИД-19


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, се налагат промени в изпълнението на следните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми:

По линия № 5А - СИЛИСТРА - КАЛИПЕТРОВО (центъра) - считано от 10.11.2020 г., линията ще се изпълнява само през делнични дни, курсовете с часове на тръгване:

от АГ Силистра - 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30

от с. Калипетрово (центъра) - 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00

Линия № 5А няма да се изпълнява през празнични и почивни дни.

  • По автобусна линия Силистра - Любен, с часове на тръгване - 16.30 ч. - 17.30 ч. - линията няма да се изпълнява в ден неделя, считано от 15.11.2020 г.

  • По автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 10.30 ч. - 06.30 ч. - линията няма да се изпълнява през празнични и почивни дни, считано от 14.11.2020 г.

  • По автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 13.30 ч. - 08.00 ч. - линията няма да се изпълнява, считано от 11.11.2020 г.

  • По автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 17.00 ч. - 13.30 ч. - линията няма да се изпълнява, считано от 10.11.2020 г.

Горепосочените промени в изпълнението на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра е съгласно получени уведомителни писма и предложения от превозвачите, и намаления пътникопоток във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната.

10.11.2020 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 10 ноември 2020 г. / Печат