Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение на автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук от общинската транспортна схема на Община Силистра, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и разрастващата се пандемия от COVID-19


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16.11.2020 г.,за срок до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук от общинската транспортна схема ще се изпълнява със следните часове на тръгване:

  • от АГ Силистра - 06.00 13.20 17.50
  • от с. Бабук (център) - 06.52 14.45 19.15
  • от с. Казимир (център) - 06.45 14.15 18.45
  • от с. Ценович (център) - 14.35 19.05

Горепосоченото изпълнение на автобусна линия № 25 от общинската транспортна схема на Община Силистра е съгласно получено заявление от превозвача по линията и намаления пътникопоток във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната.

13.11.2020 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 13 ноември 2020 г. / Печат