Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 04 ЯНУАРИ 2021 Г.


image 7799
Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
2 оператори, въвеждане на данни, средно образование, умения за работа с компютър
1 организатор,производство, средно образование, английски език
1 склададжия, средно образование
1 инженер, електрообзавеждане, висше образование, Електротехника, електроника и автоматика
6 военнослужещи, войници средно образование
1 военнослужещи, офицери средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в направление:
- За обучение по време на работа
1 асистент офис, средно образование;
2 организатор дейности, средно образование;
1 продавач-консултант, средно образование;
- За стажуване
1 технически секретар, средно/висше образование
Бюро по труда - Дулово /общини Дулово и Алфатар/
7 медицински сестри, висше образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в направление:
- За обучение по време на работа
2 работници зареждане на рафтове, без изискване за образование
1 шофьор товарен автомобил, основно образование, кат. В
1 общ работник, без изискване за образование

Публикувано на: 04 януари 2021 г. / Печат