Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА


image 8017
ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА
ОРГАНИЗИРАТ
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ
"ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА КОНКУРСЪТ СЕ ПОСВЕЩАВА НА ДОБРОТО И ТОЛЕРАНТНОСТТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
ПРИМЕРНИ ТЕМИ:
"УСМИВКА СРЕЩУ СЪЛЗИ"
"РАЗЛИЧЕН СЪМ. ПОГЛЕДНИ МЕ С ТВОИТЕ ОЧИ!"
"РАЗКАЖИ МИ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА"
"НАРИСУВАЙ МИ ДОБРОТО!"
"МОЯТА ИСТОРИЯ ЗА ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТ"
І. Цел на конкурса е:
- Провокирани от една различна година, която застави света пред нови предизвикателства, свързани със запазване живота и здравето на хората, през 2021 година конкурсът се посвещава на доброто и толерантността по време на пандемия.
- Творчеството и вдъхновението ще ни помогнат да се справим с новите предизвикателства в условията на пандемия. Традиционно целта на конкурса е да се представи културното богатство на различните етноси в Силистра и региона и да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение. През 2021 година освен пъстрия свят на етносите, очакваме младите хора да представят и светлите нюанси на човешките взаимоотношения в трудните за всички ни моменти в борбата с коронавируса. Независимо от етническа и религиозна принадлежност, както и социален статус, ние сме преди всичко хора, които живеят на едно място, споделят еднакви проблеми и се борят за своето здраве.
- Очакваме чрез изкуство младите хора да изразят своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за толерантност, равнопоставеност, човечност, доброта и приятелство, за развитие на чувството за разбирателство, търпимост и уважение.
ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ
ІІІ. Условия за участие:
1. РАЗДЕЛ РИСУНКА
Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3;
- Използваните материали са без ограничение;
- На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
 трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон за връзка/;
 заглавие на рисунката;
 име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
 всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко
описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.
Възрастови групи:
- Първа група - от І - ІV клас;
- Втора група - V - VІІ клас;
2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ
- Участието с есе или разказ е индивидуално;
- Есето или разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния конкурс и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси;
- Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
- Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, клас и възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Възрастова група - от VІІІ до ХІІ клас.
Критерии за оценяване:
• Оригиналност и творчески подход към темата, както и при формулировката на заглавието;
• Лично виждане и елементи на проучване;
• Езикова и стилистична култура;
• Завършеност на тезата.
Краен срок за получаване на творбите:
16 април 2021 г.
При присъствено отчитане на конкурса, мястото и часът ще бъдат уточнени допълнително като информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Силистра.
Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра - 7500
Община Силистра
ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ
"Дъга на толерантността"
Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg
Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.
Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда за всеки един раздел и възрастова група.
Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.
В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!

Публикувано на: 11 март 2021 г. / Печат