Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА АМФИБИЯ


image 8206
Днес, кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, зам.-кметът Мария Недялкова и кметове на населените места Сребърна, Ветрен и Айдемир, експерти от различни институции,по покана на РИОСВ-Русе, присъстваха на демонстрация на работата на многофункционална амфибия, която ще чисти езерото. Машината е закупена по проект: "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна".
Доставена по Договор: № ОПОС ВЗ-05/08.07.2020 г. с предмет "Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината".
Truxor е многофункционална самоходна машина - амфибия, снабдена с широка гама от приспособления и аксесоари. Предназначена е за работа в зони, които обикновено не са достъпни за конвенционалните машини - езера, канали и др. влажни зони.
Гъвкавостта на Truxor му позволява да работи на вода, в плитките и по-дълбоки зони на водоемите, на ръба между сушата и водата, както и на самия бряг. Универсалността на машината ѝ позволява ефективно да изпълнява широк спектър от задачи, включващи косене, рязане и събиране, изпомпване на тиня и наноси, драгиране, изкопаване на канали и др.
Многофункционална амфибия Truxor T40 е оборудвана с:
• Гребло и комплект процеждащи пластини за всички секции на греблото;
• Ножове за рязане на тръстика под и над вода;
• Нож за рязане в заблатени местности и тресавища;
• Екскаватор и гребло за него;
• Кофи 60 л. и 30 л.;
• Помпа за телескопично удължаване на помпата за драгиращи дейности;
• Хидравлични маркучи;
• Дробилка за клони и др. дървесни остатъци;
• Сервизен комплект филтри;
• Захранващо гребло за раздробяване на плаващи острови;
• Модулна плаваща платформа и GPS.

Публикувано на: 19 май 2021 г. / Печат