Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" Е ИНОВАТИВНО ОТ 2019 Г.


image 8261
Спортно училище "Дръстър" е иновативно от 2019 г.. и като такова за втора поредна година кандидатства по Националната програма "Иновации в действие", МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата".
В периода 31.05.2021 г. - 03.06.2021 г. се осъществи първата мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Спортно училище "Дръстър" посрещна своите партньори:
1. Иновативното средно училище "Любен Каравелов", гр. Добрич
2. Спортно училище "Никола Симов", гр. Търговище
Срещата започна с поздрав от доктор Найденов, кмет на Община Силистра Той поздрави участниците и заяви подкрепата си към спорта в общината. Директорът на спортното училище г-н Веселин Суров разказа на гостите за добрата съвместна работа с общинска администрация, както и за промените в материалната база, благодарение на които се е увеличила ангажираността на учениците. Директорите на СУ "Любен Каравелов", град Добрич - госпожа Светла Иванова, Спортно училище " Никола Симов", гр. Търговище - госпожа Надежда Коева и Анета Атанасова, ЗДУД при Спортно училище "Дръстър" изразиха своята увереност за ползотворно сътрудничество и предоставена възможност за откриване на допирни точки, споделяне на практически опит, за осъществяване целите, а именно изграждане у учениците на умения, които ще са им необходими за живота, както и надеждата за поставяне началото на много бъдещи проекти, които заедно ще доведат до успешен край. Музикален поздрав бе поднесен от Стелиян Попов, ученик от 6 клас на Спортно училище "Дръстър".
В програмата бяха включени следните дейности:
1. Обмяна на добра практика: YOU HAVE POWER OVER YOUR BRAIN, която завърши с практическа задача за преодоляване на стреса чрез арт терапия. 34 -ма ученици рисуваха залеза над р. Дунав под ръководството на Елена Маркарян. Участници и наблюдатели бяха много въодушевени от резултата.
2. Открит урок " GREEN DETECTIVES" , който бе предвиден да се проведе в Дунавския парк, но поради лошото метеорологично време се проведе в класната стая. В тази дейност бяха включени изработените като практическа задача табели на растения и поставени в Дунавския парк.
3. Кръгла маса: Среща-разговор с родителите, чийто деца участват в иновативния проект "Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност - "Стъпка напред".
4. Мини спартакиада " Намери нов приятел" - емоционално опознаване на учениците от трите училища.
5. Кръгла маса: Коментари и даване на обратна връзка - как го правим ние/споделяне на опит - трудности, предизвикателства, решения/, която започна с опознавателна игра, която показа, че и възрастните обичат да играят, премина се към съществената част, в която партньорите представиха иновативните си практики, споделиха опит и изработиха постери, разисквайки върху конфликтни ситуации.
6. Програмата включваше посещения на крепостта "Меджиди Табия", археологическия музей и природонаучния музей -резерват "Сребърна", където на учениците бяха предложени иновативни дейности като ангажиране на вниманието им чрез попълване на работни листи.
С много емоции, добри чувства и благодарности завърши тази мобилност. Учениците и техните преподаватели с нетърпение очакват следващата среща в периода 07.06.2021 г. - 09.06.2021 г.
*Спортно училище "Дръстър"

Публикувано на: 04 юни 2021 г. / Печат