Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ, СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, считано от 01.10.2021 г.


Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.10.2021 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.03.2022 г., съгласно Решение № 1-1494-8 / 15.09.2021 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линии от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 23.09.2021 г.

Приложения: 1. Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.

2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

15.09.2021 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 15 септември 2021 г. / Печат