Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

XXXIV ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ - НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


image 8523
На 19 и 20.09.2021 г. в к.к. "Албена" се провежда XXXIV Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Програмата на събитието включва Икономически форум, дискусия по проблемите на децентрализацията и Форум за зелени политики, който е част от Конференцията за бъдещето на Европа. Д-р Юлиян Найденов, кметът на Община Силистра участва и говори на форума за отговорността на местните власти. Форумът събира кметове, председатели на общински съвети, съветници и ключови експерти от общините с представители на законодателната, изпълнителната власт, дипломати, партньори от страната и чужбина. Част от форума е церемонията по връчване на наградите на НСОРБ и изложение на фирми, чиято дейност е свързана с функциите и работата на общините.
Общото събрание прие отчета за работата на Управителния и Контролния съвети на организацията за 2020 г. Одобрена бе програмата за дейността на НСОРБ за 2021 - 2022 г. и Общото събрание възложи на изпълнителния директор да създаде необходимата организация за изпълнението на Програмата по т. 1 и да кандидатства с проекти от името на организацията за привличане на допълнителни финансови ресурси. С решение на висшия орган на НСОРБ се закрива Фонд "Общинска солидарност" и натрупаните средства по партидите на общините ще им бъдат възстановени.
Събитието се провежда при спазване на всички противоепидемични изисквания, като достъп до форума се осигурява след представяне на сертификат за завършен етап на ваксинация, сертификат за преболедуване на COVID-19 или отрицателен тест.

Публикувано на: 20 септември 2021 г. / Печат