Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

14-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА


image 8595
XIV Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие е сред най-мащабните научно-професионални форуми в областта на транспортната инфраструктура в България и региона. Форумът се провежда в гр. Несебър на 7 и 8 октомври 21г.
Община Силистра участва с презентация на тема: "Дунав мост Силистра - Кълъраш естествен завършек на скоростен път по направлението "Силистра - Шумен - Ямбол - Лесово - Одрин", представена от д-р Юлиян Найденов- кмет на общината, инж. Тихомир Борачев зам.-кмет "Устройство на територията" и главния архитект Марин Неделчев. По време на форума Десислава Паунова- представител на АПИ, с презентация посочи като приоритет за следващия програмен период изграждането на мост Силистра -Кълъраш.
*За форума от сайта на организацията:
Конференцията събира на едно място изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции за провеждане на активна политика за развитие и сближаване на регионите от и извън ЕС в контекста на геостратегическото значение на Европейски транспортен коридор №9. Тя се провежда ежегодно от 2007 г. насам. Организаторите ѝ са: Катедра "Пътища и транспортни съоръжения" към УАСГ, Институт по транспортно строителство и инфраструктура, Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) - Сдружение "Български форум по транспортна инфраструктура". Събитието се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".с международно участие" е най-големият форум в областта на транспортната инфраструктура в България и на Балканите, утвърден в представянето и обмена на иновативни идеи и решения в изграждането, поддържането и управлението на транспортната инфраструктура.

Публикувано на: 08 октомври 2021 г. / Печат