Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАПАДНИЯ КАНАЛ В ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА"


image 8625
Днес, 21 октомври, с публична церемония "Първа копка" е дадено началото на дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват "Сребърна". На церемонията присъстваха заместник-областният управител на Област Силистра - Минчо Йорданов, кметът на град Силистра д-р Юлиян Найденов, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на заинтересовани институции, проектантите и изпълнителите на дейността, членове на екипа по проекта.
Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.".
Дейността е от изключително значение, тъй като ще осигури връзката на влажната зона с Дунав, ще възстанови условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до подобряване проточността в езерото при преливане на реката, чрез комплекс от два канала - входен (западен) и изходен (източен - "Драгайка"). Разликата между скоростта на водата в западния и източния канал ще способства за мобилизиране на придънната тиня и изнасянето й с водния поток в река Дунав. Тази дейност е мотивирана като спешна мярка в Плана за управление на резервата от 2016 г., за устойчиво подобряване състоянието на езерната екоситема в ПР "Сребърна".
Каналът ще бъде разположен в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на западния бряг на езерото. Съоръжението ще представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил, в по-голямата си част, следвайки формата на сега съществуващия естествен канал в езерото Сребърна.
Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, при преливника - 50 м, при стеснения край на входното ветрилообразно разширение на връзката с естествения канал - 20 м.
Изпълнител на обекта е ДЗЗД "Строител Дая", които ще извършат дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор на канала. Строително-монтажните дейности ще се изпълняват от фирма "Строител" ООД. Предвижда се западния канал да бъде изграден в период в рамките на 601 календарни дни, като строителните дейности ще се осъществяват извън размножителния период на птиците.

Публикувано на: 21 октомври 2021 г. / Печат