Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР", ГРАД СИЛИСТРА ПОДПИСА ПАРТНЬОРСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ С РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА И РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ , ГР. СИЛИСТРА


image 8640
На 27 октомври 2021 год. доц. д-р Румяна Димитрова Лебедова, директор на Филиал - Силистра на Русенски университет " Ангел Кънчев" , Недка Русева, директор на РЦППО и директорът на Спортно училище "Дръстър", гр. Силистра - г-н Веселин Суров подписаха партньорски споразумения за осъществяване на дейности в областта на спортната, учебната и научната дейност.
Страните обединяват усилията си за осъществяване на съвместни дейности, сред които разработване на проекти с фокус спорт, устойчив академичен интерес и любопитство на учениците и студентите, обучение за повишаване квалификацията на учителите, експертно сътрудничество и методическа помощ в полза на училищното образование и за създаване на мрежа от устойчиви учещи се общности на територията на град Силистра.
*Спортно училище "Дръстър"

Публикувано на: 28 октомври 2021 г. / Печат