Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ВЪТРЕШНА ОТКРИТА ПРАКТИКА В ДГ "НАРЦИС"


image 8676
Учене през целия живот
"Човек се учи докато е жив!"- това гласи една добре позната поговорка. Знанието е най-голямото богатство и колкото повече знае човек, толкова по-доволен от себе си остава.
Вътрешна открита практика.
Приключи първият етап на вътрешната открита практика, залегнала в Плана за квалификационна дейност на ДГ "Нарцис" за учебната 2021 - 2022 година. Младите учители Ажда Ефраил, Нурай Метин и Маринела Динкова показаха забележително педагогическо майсторство при реализиране на планираните цели и задачи. Г-жа Добрева, директор на детската градина, поздрави педагогическите специалисти за умелото творческо прилагане както на традиционните методи на педагогическо взаимодействие, така и на съвременните интерактивни средства. Тя отбеляза, че вътрешно-квалификационната дейност е най-доброто средство за обмен на добри педагогически практики в педагогическата колегия.
3.11.2021г. - Урок на Ажда Ридван Адил-Ефраил - учител във втора възрастова група "Ежко Бежко"
4.11.2021г. - Урок на Нурай Метин Осман учител в първа възрастова група "Мечо Пух"
5.11.2021г. - Урок на Маринела Иванова Динкова - учител в трета възрастова група "Мики Маус".

Публикувано на: 08 ноември 2021 г. / Печат