Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

 • Автобусна линия № 1 - сп. "Автогара Силистра" - кв. "Триъгълника - изпълнява се по утвърдено разписание, през делнични дни:

- от сп. "Автогара Силистра" - 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

- от сп. кв. "Триъгълника" - 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15

 • Автобусна линия № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" - считано от 24.11.2021 г., линията ще се изпълнява:

През делнични дни:

- от кв. "Татарица" - 05.30 06.00 06.15 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00

- от гр. Силистра - 06.00 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30

През празнични и почивни дни:

- от кв. "Татарица" - 05.30 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00

- от гр. Силистра - 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30

 • Автобусна линия № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" - считано от 24.11.2021 г., линията няма да се изпълнява.

 • Автобусна линия № 5 - Силистра - Калипетрово (ж. п. гара) - изпълнява се по утвърдено разписание:

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20

- от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00

През празнични и почивни дни:

- от гр. Силистра - 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

- от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40

 • Автобусна линия № 5А - Силистра - Калипетрово (центъра) - изпълнява се през делнични дни:

- от гр. Силистра - 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30

- от с. Калипетрово (центъра) - 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00

 • Автобусна линия № 6 - Центъра - Гробищен парк - считано от 01.11.2021 г.,линията се изпълнява по утвърдено зимно разписание, ежедневно:

- от сп. "Центъра" - 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05

- от Гробищен парк - 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45

 • Автобусна линия № 20 - Силистра - Иширково - изпълнява се:

Ежедневно:

- от гр. Силистра - 07.20 17.20

- от с. Иширково (центъра) - 08.10 18.10

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 05.30 13.50

- от с. Иширково (центъра) - 06.20 15.00

През празнични и почивни дни:

- от гр. Силистра - 11.10

- от с. Иширково (центъра) - 12.15

 • Автобусна линия № 22 - Силистра - Ветрен - изпълнява се:

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 07.20 13.20 18.00

- от с. Ветрен (център) - 08.20 14.20 18.50

През празнични и почивни дни:

- от гр. Силистра - 07.20 15.20

- от с. Ветрен (център) - 08.20 16.20

 • Автобусна линия № 23 - Силистра - Българка - изпълнява се:

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 06.30 17.30

- от с. Българка - 07.00 18.30

През празнични и почивни дни:

- от гр. Силистра - 09.30 17.30

- от с. Българка - 10.15 18.30

 • Автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук - изпълнява се:

През делнични дни:

- от гр. Силистра - 06.00 13.20 17.50

- от с. Бабук (център) - 07.10 14.45 19.15

- от с. Казимир (център) - 06.45 14.15 18.45

- от с. Ценович (център) - 06.57 14.35 19.05

В събота:

- от гр. Силистра - 07.40 17.50

- от с. Бабук (център) - 08.40 19.15

- от с. Казимир (център) - 08.25 18.45

- от с. Ценович (център) - 08.30 19.05

 • Автобусна линия № 33 - Силистра - Поп Кралево - не се изпълнява.

От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 • Автобусна линия Силистра - Добротица, с часове на тръгване - 07.00 ч. - 07.55 ч. - считано от 22.11.2021 г., линията се изпълнява в понеделник, сряда и петък.

 • Автобусна линия Силистра - Любен, с часове на тръгване - 11.30 ч. - 12.30 ч. - считано от 22.11.2021 г., линията се изпълнява в понеделник, сряда и петък.

 • Автобусна линия Силистра - Любен, с часове на тръгване - 16.30 ч. - 17.30 ч. - считано от 22.11.2021 г., линията се изпълнява в понеделник, сряда и петък.

 • Автобусна линия Силистра - Боил, с часове на тръгване - 11.00 ч. - 06.00 ч. - изпълнява се по утвърдено разписание - в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.

 • Автобусна линия Силистра - Боил, с часове на тръгване - 16.00 ч. - 12.30 ч. - не се изпълнява.

 • Автобусна линия Силистра - Дулово, с часове на тръгване - 09.00 ч. - 10.15 ч. - изпълнява се през делнични дни.

От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 • Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 10.00 ч. - 07.00 ч. - изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.

 • Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 18.00 ч. - 14.00 ч. - изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.

 • Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 12.30 ч. - 16.30 ч. - изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.

 • Автобусна линия Варна - Силистра, с часове на тръгване - 09.00 ч. - 06.00 ч.; 15.00 ч. - 11.00 ч.; 17.00 ч. - 12.30 ч. (през Добрич) - не се изпълнява.

 • Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 10.30 ч. - 06.30 ч. - изпълнява се през делнични дни.

 • Автобусна линия Русе - Силистра (през Поляна, Попина и Гарван), с часове на тръгване - 13.30 ч. - 08.00 ч. - изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.

 • Автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 16.15 ч. - 09.30 ч. - не се изпълнява.

 • Автобусна линия Силистра - Шумен, с часове на тръгване - 10.00 ч. - 16.00 ч. - изпълнява се през делнични дни.

 • Автобусна линия Силистра - Шумен, с часове на тръгване - 06.45 ч. - 14.00 ч. - не се изпълнява.

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-1576 / 25.10.2021 г. на Кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.11.2021 г. на зимното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра, уведомителни писма и предложения от превозвачи за изпълнение / неизпълнение на автобусни линии (курсове по линии) в условията на обявената извънредна епидемична обстановка в страната, и по информация от Автогара Силистра. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.

23.11.2021 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 23 ноември 2021 г. / Печат