Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ФОРУМ ЗА КОРИДОРА НА ОСНОВНАТА МРЕЖА РЕЙН-ДУНАВ


image 8707
Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и инж. Тихомир Борачев взеха участие във видеоконференцията на Шестнадесетата среща на страните по коридора Рейн - Дунав, по покана на председателя - европейски координатор г-жа Инес Сендер. По време на изказването си кметът постави отново въпроса за кохезионната политика, възможностите за изграждане по поречието на р. Дунав на мостови съоръжения, които да подобрят свързаността и икономиката в Румъния и България. Той покани на посещение г-жа Сендер, която любезно даде своето съгласие за визита след приключване на пандемията, за да бъдат обсъдени всички възможности в реална среда.

Публикувано на: 24 ноември 2021 г. / Печат