Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "ОТ ИГНАЖДЕН ДО КОЛЕДА - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ" ОНЛАЙН ФОРМАТ 2021 г.


image 8721
Целите на фестивала са да се запази и предаде богатството на българския фолклор, свързан със символиката на празниците около Коледа.
🏆Фестивалът има конкурсен характер.
Организаторите очакват видеозаписи, съобразени с долупосочените изисквания за продължителност:
🎅Индивидуални изпълнители - до 6 минути
🎅Певчески групи - до 8 минути
🎅Обичаи и ритуали - до 10 минути
🎅Танцови групи и ансамбли - до 10 минути
📌Приканват се всички участници да спазват статута на фестивала, както по тематика, така и времево.
📌Изпълнения, които не отговарят на изискванията няма да бъдат качвани на страницата и оценявани.
📌Паралелно ще се проведе конкурс за обредни хлябове, коледни картички, сувенири и сурвакници, като ще се оценяват оригинални или сканирани/ снимани/ авторски произведения.
🏆Всички участници ще получат грамоти, а най-добрите, отличени от журито - и плакети.
Изпращайте видеозаписите си, придружени с кратка творческа справка, адрес и телефон за обратна връзка, на адрес:
probuda-1927g.botevo@abv.bg
⏳до 29.12.2021 г.
Имената на отличените ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на НЧ "Пробуда - 1927 г." с. Горно Ботево - Читалище Пробуда Г. Ботево в началото на новата 2022 г.
Телефон за връзка: 0879315713
З А Я В К А
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ
"ОТ ИГНАЖДЕН ДО КОЛЕДА - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ‘‘
Онлайн формат
декември 2021 год
Домакин на четвъртото издание
НЧ "Пробуда- 1927‘‘ с. Горно Ботево, общ. Стара Загора
УЧАСТНИК /ЧИТАЛИЩЕ, ДРУЖЕСТВО, КЛУБ/.:…………………………………………………………………
ГРАД /СЕЛО/ ОБЩИНА……………………………………………………………………………............
ХУД. РЪКОВОДИТЕЛ…………………………………………………………………………………………..
АДРЕС /П.КОД/…………………………………………………………………………………………………..
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ………………………………………………………………………………………
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА………………………………………………………………………………………….
ПРОГРАМА С КОЯТО ЩЕ УЧАСТВАТЕ:
ОБИЧАЙ/ до 10 мин./………………………………………………………………………………………………….
ПЕСНИ /певчески групи до 8 мин./………………………………………………………………………………………
ПЕСНИ /индивидуални до 6 мин./.............................................................................
ТАНЦИ / до 10 мин./………………………………………………………………………………………………………
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ел.поща: probuda-1927g.botevo@abv.bg
тел.: 0879315713 - чит.секретар Гергана Вълчева
Попълвайки заявката потвърждавате съгласието си за публикуване, поставяне и по-нататъшна обработка на извършената работа в медиите, включително в Интернет/ социални мрежи/

Публикувано на: 01 декември 2021 г. / Печат