Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линия Русе - Силистра от републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра


Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-37-1 / 10.01.2022 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, считано от 27.01.2022 г., има право да възлага превози по автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 16.15 ч. - 09.30 ч., от републиканската транспортна схема, за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2022 г.

Публикуваме образец на заявлението до кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници по гореописаната автобусна линия.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 21.01.2022 г.

14.01.2022 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 14 януари 2022 г. / Печат