Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИЯ ТРАДИЦИОНЕН "МАРТЕНСКИ БАЗАР"


Община Силистра, Дирекция "Икономика" уведомява гражданите, че предстои провеждане на традиционния "Мартенски базар".
Базарът ще бъде разположен на площад "Свобода" за периода от 22.02.2022 г. до 03.03.2022 г.
Желаещите да участват могат до подават заявления от 07.02.2022 г. до 09.02.2022 г. в Община Силистра на гише "Стопански дейности".
СЛЕД ОБЯВЕНИТЕ ДАТИ ЗАЯВЛЕНИЯ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!
Жребият ще се проведе на 21.02.2021 г. от 10.00 часа във фоайето на Община Силистра.
Предвид епидемичната ситуация в страната и при спазване на всички противоепидемични мерки, "Мартенски Базар-2022 г." ще се проведе при стриктното спазване на установения от Община Силистра ред /както при подаване на заявленията, така и при настаняване на участниците/.
При усложнена епидемична обстановка "Мартенски Базар-2022 г." ще бъде отменен с цел опазване живота и здравето на гражданите.
Всеки участник може да разположи маси и щендери с добър естетичен вид на площ до 3 кв.м. или да ползва дървен павилион с площ 6 кв. м.
Нека с красиви кътчета за продажба на мартенички да допринесем за добрата визия и празничната атмосфера на площад "Свобода" в гр. Силистра.

Публикувано на: 25 януари 2022 г. / Печат