Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА "ВИК" ООД СИЛИСТРА"


Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра", в периода 16.05.2022 г. - 22.05.2022 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на селата Калипетрово и Айдемир както следва:
1. село Айдемир:
- ул. "Овчарска"
- ул. "Хемус"
- ул. "Бешевица"
- ул. "Перла"
- ул. "Виделина"
-ул. "Катюша"
-ул. "Цветарска"
- ул. "Златна Тона"
2. село Калипетрово:
- ул. "Пролетна"
- ул. "Железарска"
- ул. "Нов живот"
- ул. "Рашко Блъсков"
- ул. "Илинден"
- ул. "Руен"
- ул. "Круша планина"
- ул. "Добруджанка"
- ул. "Орехова"
- ул. "Петуния"
- ул. "Тимок"
- ул. "Радецки"
- ул. "Шипка"
- ул. "Зелен синур"

Публикувано на: 17 май 2022 г. / Печат