Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 762 от ­­­­­­­­­17.05.2022 год., На 24.05.2022 г. /вторник/ от 09:00 ч. до 12:00 ч., да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа


ЗАПОВЕД
№ ЗК - 762 от ­­­­­­­­­17.05.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с честванията по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност,

НАРЕЖДАМ:

1. На 24.05.2022 г. /вторник/ от 09:00 ч. до 12:00 ч., да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа както следва:

1.1. ул. "Симеон Велики" - в отсечката от ул. "Хаджи Димитър" до кръстовището на бившата банка ОББ;

1.2. ул. "Симеон Велики" - от сградата на Банка ДСК до пресечката с ул. "Христо Смирненски";

1.3. ул. "Патриарх Дамян" - от кръстовището й с ул. "Капитан Мамарчев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики";

1.4. ул. "Стефан Караджа" - от кръстовището с ул. "Цар Шишман" до Банка ДСК;

1.5 затварят се и кръстовищата с всички второстепенни улици, пресечни на горепосочените, съгласно създадената организация на движение.

2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаните улици и маршрути.

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Началника на РУ на МВР - Силистра, до Управителя на "Пътно поддържане" ООД - с. Калипетрово, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-749/16.05.2022 г.

Публикувано на: 20 май 2022 г. / Печат