Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 1-ВИ ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО ДЕЦАТА НА СИЛИСТРА РАЗКАЗВАТ ПРИКАЗКИ


Втори ден деца - таланти представят най- интересните приказки на всички времена. Фестивалът на приказките е част от дейностите по проект "Мисията продължава", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и се осъществява от Община Силистра, отдел "Образование и младежки дейности".
В двата дни от фестивала на 30 и 31 май участват над 120 деца от 7 детските градини, както и ученици от ОУ "Отец Паисий", ОбУ "Св. Кл. Охридски", с. Проф. Иширково и ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брадвари. Днес се представят театралните групи от Ателие "В чудния свят на приказките", създадени по проекта.

Публикувано на: 31 май 2022 г. / Печат