Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА "ВИК" ООД СИЛИСТРА"


Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра", в периода 08.08.2022 г. - 14.08.2022 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на селата Калипетрово и Айдемир както следва:
1. село Айдемир:
-ул. "Цветарска"
- ул. "Златна Тона"
- ул. "Лозарска"
- ул. "Златна Панега"
- ул. "Волга"
- ул. "Равнец"
- ул. "Овчарска"
- ул. "Затона"
- ул. "Осен"
2. село Калипетрово:
- ул. "Круша планина"
- ул. "Добруджанка"
- ул. "Орехова"
- ул. "Петуния"
- ул. "Тимок"
- ул. "Касабска махала"
- ул. "Осогово"
- ул. "Нов живот"
- ул. "Янтра"
- ул. "Завалска китка"
- ул. "Чавдар"
- ул. "Гривица"

Публикувано на: 08 август 2022 г. / Печат