Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: МИСИЯ "ОКЕАН, МОРЕТА И ВОДА"


image 9520
Вчера в заседателната зала на Община Силистра се състоя среща - дискусия относно новия инструмент на Европейската комисия - "Мисии" и по-специално, Мисия "Океан, морета и вода".
Срещата бе водена от изпълнителният директор на АДО "Дунав" г-жа Мария Цанкова, а официален представител на Европейската комисия бе г-жа Андрея Стракинеску - ръководител на звено "Иновации, знание и инвестиции" на Генерална Дирекция "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия и г-жа Делия Димитриу - изследовател от UK academic . В дискусията участваха представители на Русенски университет "Ангел Кънчев", Политехнически университет - Букурещ, Институт "Комоти" - Букурещ и експерти от Община Силистра. Приветствия към участниците поднесоха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и зам.-кметовете г-жа Мария Недялкова и инж. Тихомир Борачев.
Дискусията бе насочена към възможностите за използване и опазване на река Дунав, както и потенциала на създаването хъбове и платформи, подпомагащи разработването и внедряването на трансформиращи иновативни решения във всички форми - технологични, социални, бизнес, управленски, осигуряващи бърз напредък към постигането на целите на мисията и имат важно въздействие върху обществото в речните и морските басейни чрез наука и технологии. Д-р Найденов подчерта изключително важният приоритет за общините Силистра и Кълъраш - изграждане на мост над река Дунав.
Мисиите са нов начин да се намерят конкретни решения на някои от най-големите предизвикателства, в конкретния случай, предизвикателствата пред Дунавския басейн. Мисията Океан, морета и вода създава т.н. Lighthouses (фарове), включително за Дунавския басейн. Дискусията се фокусира на темите:
- Политиките на Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" за опазване и възстановяване на речните екосистеми и за превръщането на синята икономика в кръгова икономика;
- Дунавският басейн и нуждите, идентифицирани в България за принос към т.н. Danube Lighthouse (фар);
- Хартата на Мисия Океан и начините да се ангажираме с нея.

Публикувано на: 21 септември 2022 г. / Печат