Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ТРАНСПОРТНИЯТ ГРАФИК ПО ВРЕМЕ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 02.10.2022 Г.


Съгласно Заповед № ЗК-1464/ 20.09.2022 г.:

1. На 01.10.2022 година, да се затвори движението на МПС на отсечката от ул. "Драгоман" по ул. "Москва" и ул. "Гено Чолаков" до пресечката с ул. "Патриарх Дамян". От ул. "Патриарх Дамян", по ул. "Капитан Мамарчев" и по ул. "Дочо Михайлов" до сградата на Общинска администрация Силистра, за времето от 08.00 часа до 16.00 часа на 01.10.2022г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

2. На 02.10.2022 година, да се затвори движението на МПС на отсечката от ул. "Драгоман" по ул. "Москва" и ул. "Гено Чолаков" до пресечката с ул. "Патриарх Дамян". От ул. "Патриарх Дамян", по ул. "Капитан Мамарчев" и по ул. "Дочо Михайлов" до сградата на Общинска администрация Силистра, за времето от 19.00 часа на 02.10.2022г. до 06.00 часа на 03.10.2022г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

3. На 02.10.2022г. от 19.00 часа до 06.00 часа на 03.10.2022г., да се затвори движението на МПС от отсечката от ул. "Седми септември" по ул. "Бойка Войвода" до пресечката с ул. "Ангел Кънчев". От отсечката на ул. "Бойка Войвода" към улицата между Детска градина "Иглика-1" и Римската гробница, като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

По посочените маршрути, часове и дати ще се движат само служебно ангажираните МПС на Община Силистра, Общините - Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, МПС на ОД на МВР Силистра, РПУ Дулово, РПУ Тутракан.

Забранява се движението по горепосочените маршрути, часове и дати на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г.

Публикувано на: 21 септември 2022 г. / Печат