Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ТРИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДРЕХИ И ОБУВКИ СА ПОСТАВЕНИ НА КЛЮЧОВИ МЕСТА В ГРАДА НИ


image 9771
Контейнерите ще се обслужват от TexCycle. В тях гражданите могат да поставят ненужни дрехи и обувки, след като са сложени в торби за смет.Обръщаме внимание, че вещите не бива да са в насипно състояние. Не се допуска изхвърлянето на битови, стъклени, хартиени и др.отпадъци. Забранява се изхвърлянето на запалими материали.
Контейнерите са разположени на кръговото кръстовище на ул. "Седми септември ", на бул."Македония" до Бизнес инкубатора и до спирка "Болница".

Публикувано на: 02 декември 2022 г. / Печат