Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА "ВИК" ООД СИЛИСТРА"


Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра", в периода 05.12.2022 г. - 11.12.2022 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на селата Калипетрово и Айдемир както следва:
1. село Айдемир:
- ул. "Глогинка"
- ул. "Гергана"
- ул. "Волга"
- ул. "Дон"
- ул. "Старата липа"
- ул. "Искра"
- ул. "Равнец"
- ул. "Средец"
- ул. "София"
- ул. "Чернозем"
- ул. "Китка"
- ул. "Търлица"
- ул. "Ангел Панчев"
- ул. "Тиса"
- ул. "Детелина"
- ул. "Светлина"
2. село Калипетрово:
- ул. "Стражица"
- ул. "Лом"
- ул. "Тунджа"

Публикувано на: 05 декември 2022 г. / Печат