Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА "ВИК" ООД СИЛИСТРА"


Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра", в периода 23.01.2023 г. - 29.01.2023 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на село Айдемир както следва:
- ул. "Глогинка"
- ул. "Гергана"
- ул. "Божур"
- ул. "Старата липа"
- ул. "Искра"
- ул. "Равнец"
- ул. "Средец"
- ул. "Чернозем"
- ул. "Копрен"
- ул. "Китка"
- ул. "Ангел Панчев"
- ул. "Тиса"
- ул. "Детелина"
- ул. "Светлина"
- ул. "Бънева чешма"
- ул. "Биляна"
- ул. "Златна Тона"
- ул. "Мащерка"
- ул. "София"
- Околовръстен път
- ул. "Каменно цвете"

Публикувано на: 23 януари 2023 г. / Печат