Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА

Община Силистра отправя покана към всички граждани и медии да присъстват на заключителна пресконференция по проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена” гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01 и официалното откриване на обекта. 
Събитието ще се състои на 24.04.2018 год., от 10.00 часа, на площад „Албена“ /до бензиностанция OMV/.

Общество | | Печат

ПОКАНА относно провеждане на втора информационна кампания за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Силистра" по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни жилищни сгради" по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Проекти | | Печат

image 5344

22 април- Ден на Земята. Обединени в екологична и хуманна кауза, нека продължим да събираме пластмасови капачки, всички силистренци.

Общество | | Печат

П О К А Н А

Община Силистра отправя покана към всички граждани и медии да присъстват на заключителна пресконференция по проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена” гр. Силистра”, Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01 и официалното откриване на обекта. 
Събитието ще се състои на 24.04.2018 год., от 10.00 часа, на площад „Албена“ /до бензиностанция OMV/.

Проекти | | Печат


891011121314Общо страници: 353