Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед на кмета на Община Силистра, поради усложнената метеорологична обстановка се обявяват за неучебни дните 27 и 28 февруари 2018г. за всички училища на територията на общината и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Съобщения | | Печат

image 5163

На редовно заседание на Общинския съвет, днес съветниците одобриха Доклад за изпълнение за 2017г. и Програма за изпълнение за 2018г. на Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. по процедура "Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. Силистра по ОП "Региони в растеж". Докладът е публичен и можете да прочетете тук: http://obs-silistra.com/files/2018/02/17-1.pdf

Общество | | Печат


9101112131415Общо страници: 343